اطلاعات
PDF دانلود
APK دانلود
EPUB دانلود
خلاصه رمان

دانلود رمان سرنوشت سرد   دو دختر … دو دوست … دو خواهر بدون هیچگونه ارتباط خونی !! یکی مغرور و دیگری عاشق … پسری که پس میزند عاشقانه های یک دختر ساده را ! خشم … غضب … حس انتقام !! یکی میمیرد و دیگری زندگی اش را فراموش میکند …. و به صورت […]

اطلاعات
PDF دانلود
APK دانلود
EPUB دانلود
ژانر عاشقانه
خلاصه رمان

دانلود رمان زندگی به وقت عشق اختصاصی رمان سیتی ‌داستانی واقعی ! فراز و نشیب های زندگی یک دختر طرد شده یک نیروی ویژه ی پلیس … و عشق !!! آیا ممکن است برای ما نیز اتفاق بیفتد ؟ باید دید چه مینویسد سرنوشت برای قلبی باخته … باید خواند … دختری که بخاطر یه […]